VÄLKOMMEN TILL ÖSTERÅKERS MONTESSORI

VÄLKOMMEN TILL ÖSTERÅKERS MONTESSORI

Österåkers Montessori driver idag tre förskolor i Åkersberga och Österskär. Vi är ett föräldrakooperativ som prioriterar hög lärartäthet och pedagogisk kvalitet. Med hjälp av Montessoripedagogiken skapas förutsättningar för barnen att utvecklas till harmoniska och självständiga individer i vår trygga och utvecklande miljö.

Det går bra att besöka verksamheten efter överenskommelse med respektive förskola.

Varmt välkomna!

GLADA BARN
FÖRSKOLOR
ANSTÄLLDA
PEDAGOGIK

VÅRA FÖRSKOLOR

Österåkers Montessori drivs som ett föräldrakooperativ med hög personaltäthet, hög kvalité och stor trivsel. Undervisningen anpassas utifrån varje enskilt barns behov och intressen. Montessoripedagogiken skapar förutsättningar för barnen att utvecklas till harmoniska och självständiga individer.

"Hjälp mig att hjälpa mig själv" - Maria Montessori

IMG_8335-550x498

AQUARIUS

Vi delar en stor, mycket välutrustad fin lekgård med Montessoriförskolan Octopus.

LA0B7178-1-550x498

NEPTUNUS

Neptunus har stora lokaler som ligger nära Åkersberga station men ändå i lugn miljö.

LA0B2088-550x498

OCTOPUS

Octopus ligger i Österskär, vackert belägen ett stenkast från Tunafjärden.

OM OSS

1984 startade vi den första montessoriförskolan i Åkersberga. I dag bedriver Österåkers Montessori tre förskolor, Aquarius, Neptunus och Octopus. Förskolorna är föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Vi har för närvarande ca 35 anställda på våra tre självständiga enheter och vi äger de flesta av våra lokaler. Sedan 2001 debiteras barnomsorgsavgiften direkt av kommunen enligt maxtaxa. Förskolorna följer läroplanen Lpfö 98/10 (reviderad 2010) och vi arbetar aktivt med att ständigt utveckla verksamheten. Till exempel avsätter våra pedagoger varje vecka reflektionstid, både enskilt och i grupp, där resultatet dokumenteras och följs upp. Genom att reflektera över varför vi gör vissa saker och vad det leder till gör att vi både lyfter fram och delar goda idéer och skapar ett förhållningssätt där man ständigt vill utvecklas och direkt kan bryta dåliga vanor.

Våra förskolor har hög lärartäthet vilket ger oss möjlighet att låta barnen ha ett stort inflytande över sin dag och sina aktiviteter. Vi ger barnen frihet under ansvar som bygger på respekt för varandra, miljö och material. Vi anser att lust och nyfikenhet gör barnen mottagliga för inlärning. Aktiviteter utgår alltid från individens eget intresse och initiativ. Vårt mål är att stärka barnets självkänsla och självförtroende genom respekt för deras arbete. På detta sätt vill vi ge barnet möjlighet att undersöka, fundera och reflektera samt framför allt att känna glädje i sitt lärande.

Vårt arbetssätt inom Montessori bygger på en stor tilltro till barnets kompetens och dess inneboende möjligheter till utveckling. Varje ämne har specifika pedagogiska material som väcker barnets nyfikenhet och inspirerar till nya upptäckter i verkligheten. Pedagogen fungerar som en inspirerande handledare och som en länk mellan barnet och materialen. Vi har en lugn och inbjudande miljö vilket skapar förutsättningar för barnet att utveckla och känna sina egna intressen.

Nya föräldrar erbjuds en utbildningsdag i Montessoripedagogiken som brukar vara mycket uppskattad.

FÖRÄLDRARKOOPERATIV

Den kooperativa förskolemodellen bygger på ett aktivt deltagande från föräldrarnas sida. Vi har valt att själva ansvara för många sysslor som vanligen köps in utifrån. Det gör vi för att kunna lägga resurser där vi tycker att de gör mest nytta, som att prioritera hög lärartäthet, pedagoger med hög kompetens och mindre barngrupper, samt att ha möjlighet att välja material med stor omsorg och medvetenhet. Vi prioriterar även att ge barnen näringsrik och god mat, lagad från grunden.

Vi föräldrar samlas på respektive förskola 2 gånger per termin för att prata om och planera för förskolornas drift och skötsel. Dessa möten är obligatoriska. På varje förskola finns en föräldragrupp som består av samtliga vårdnadshavare som har barn på förskolan. Föräldragruppen är indelad i ansvarsgrupper där en grupp ansvarar för löpande underhåll och små åtgärder som t ex sätta upp hyllor och krokar, byta lysrör, stopp i avlopp och läckande kranar, en grupp för större hantverksprojekt och en grupp ansvarar för snöskottning, gräsklippning och en storstädning inne per termin. Utöver dessa grupper ansvarar föräldrarna gemensamt för den dagliga städningen av lokalerna. Det betyder i praktiken att varje familj städar förskolan efter stängning ca 4 kvällar per termin, eller väljer att betala för denna tjänst, som då utförs av städfirma. Alla familjer träffas också en gång per termin och fixar gården, kombinerat med lek och korvgrillning. Detta gör att vi föräldrar lär känna både varandra och barnens kompisar och många får vänner för livet här.

MONTESSORIPEDAGOGIKEN

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare. Hon arbetade i Roms slumområden med barn som av olika anledningar stod utanför samhället. Successivt blev hon mer och mer intresserad av hur hon kunde hjälpa dessa barn med pedagogiska medel snarare än medicinska och hennes metoder lyckades långt över förväntan. Barnens intellektuella och känslomässiga utveckling var häpnadsväckande och hon frågade sig då om inte hennes idéer också skulle kunna fungera lika väl på barn utan dessa svårigheter. Pedagogiken utgick ifrån noggranna observationer av barns utveckling och arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen.

Pedagogiken bygger på respekt för allt levande och grundar sig i en filosofi om alla individers betydelse och alltings samband på jorden.

"När man tjänar barnet tjänar man livet", sa Maria Montessori.

maria-montessori

Aquarius Montessoriförskola

 

Rektor: Camilla Nejdhammar rektor@osterakersmontessori.se Enhetschef: Stephanie Perez Ahlström enhetschef.aquarius@osterakersmontessori.se
Generalsvägen 3A
184 51 Österskär
Tel: 073-6409652
Hitta hit!

Neptunus Montessoriförskola

 

Rektor: Camilla Nejdhammar rektor@osterakersmontessori.se Enhetschef: Tove Vallenius enhetschef.neptunus@osterakersmontessori.se
Västra Banvägen 10
184 50 Åkersberga
Telefon: 073- 679 26 70
Hitta hit!

Octopus Montessoriförskola

 

Rektor: Camilla Nejdhammar rektor@osterakersmontessori.se Enhetschef: Tove Vallenius enhetschef.octopus@osterakersmontessori.se

Generalsvägen 3B
184 51 Österskär
Telefon: 070-7368159
octopus@osterakersmontessori.se
Hitta hit!