Styrelsen

Styrelsen för Österåkers Montessori väljs årligen av stämman och består av föräldrar. Vi besitter alla olika kompetenser och det uppskattas mycket om man vill vara med och bidra med det man kan.

Styrelsen representeras av Ordföranden och fyra utskott: Personal, Information, Ekonomi, Fastighet och Kansli. Varje utskott har 1-2 ledamöter med suppleanter. Styrelsens medlemmar utgörs av representanter från samtliga förskolor. Inom vissa utskott är fler engagerade, men då medverkar inte alla i styrelsen. I styrelsen sitter även en representant från personalgruppen.

Ordförande: Jenny Humphrey
Telefon: 070-6855774
E-post: ordforande@osterakersmontessori.se

Vice Ordförande: Melina Theodorou Arapoglou
Telefon: 070-6663168
E-post: viceordforande@osterakersmontessori.se

Personalutskottet ansvarar för lönesättning och arbetsmiljöfrågor. Utskottet ansvarar även för tjänstetillsättningar och ledigheter, i samråd med enhetscheferna.

Johanna Adlertz
Telefon: 070-6940897
E-post: personal@osterakersmontessori.se

Katarina Svonni
Telefon: 070-256 01 20
E-post: personal@osterakersmontessori.se

Anna Schager
Telefon: 070-8304375
E-post: personal@osterakersmontessori.se

Informationsutskottet ansvarar för intern och extern kommunikation, hemsidan.
Reine Söderström
Telefon: 070-2564585
E-post: information@osterakersmontessori.se

Ekonomiutskottet ansvarar för redovisning, ekonomisk rapportering, budgetarbete, ekonomiska avtal och placeringar.
Caroline Sjöblom
Telefon: 070-2596743
E-post: ekonomi@osterakersmontessori.se

Fastighetsutskottet har det övergripande ansvaret för drift och underhåll av fastigheter.
Fredrik Loreby
Telefon: 070-5756651

E-post: fastighet@osterakersmontessori.se

Kansliutskottet ansvarar för administration som utskick av medlemsavgifter, kallelser till stämma mm.
Peter Wahlström
Telefon: 070-5572560
E-post: kansli@osterakersmontessori.se

Personalrepresentant
Anna-Karin Haglund, enhetschef på Octopus.
Telefon:
E-post: octopus@osterakersmontessori.se

Kontakt (går till samtliga styrelsemedlemmar samt enhetschefer): styrelsen@osterakersmontessori.se