Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för Österåkers Montessori väljs årligen av stämman och består av föräldrar. Vi besitter alla olika kompetenser och det uppskattas mycket om man vill vara med och bidra med det man kan.

Styrelsen representeras av Ordföranden och fyra utskott: Personal, Information, Ekonomi, Fastighet och Kansli. Varje utskott har 1-2 ledamöter med suppleanter. Styrelsens medlemmar utgörs av representanter från samtliga förskolor. Inom vissa utskott är fler engagerade, men då medverkar inte alla i styrelsen. I styrelsen sitter även en representant från personalgruppen.

Ordförande: Martin Holsner
Telefon: 073-7040415
E-post: ordforande@osterakersmontessori.se
Vice Ordförande: Andrea Castrillon
E-post: viceordforande@osterakersmontessori.se

Personalutskottet ansvarar för lönesättning och arbetsmiljöfrågor. Utskottet ansvarar även för tjänstetillsättningar och ledigheter, i samråd med enhetscheferna.
Helle Aagard
Telefon: 070-2327360
E-post: personal@osterakersmontessori.se

Melina Theodorou Arapoglou
Telefon: 070-6663168 E-post: personal@osterakersmontessori.se

Informationsutskottet ansvarar för intern och extern kommunikation, hemsidan.
Ylva Mattsson Kuylenstjerna
E-post: information@osterakersmontessori.se

Ekonomiutskottet ansvarar för redovisning, ekonomisk rapportering, budgetarbete, ekonomiska avtal och placeringar.
Therese Wahlström
Telefon: 070-4921284
E-post: ekonomi@osterakersmontessori.se

Fastighetsutskottet har det övergripande ansvaret för drift och underhåll av fastigheter.
Omid Rostam Khesal
Telefon: 0723939339
E-post:fastighet@osterakersmontessori.se

Kansliutskottet ansvarar för administration som utskick av medlemsavgifter, kallelser till stämma mm.
Rebecca Wetterling
Telefon: 070-2266039
E-post: kansli@osterakersmontessori.se

Personalrepresentant:
Tove Wallenius (Neptunus)
E.post: enhetschef.neptunus@osterakersmontessori.se
Stephanie Ahlström (Aquarius)
E-post: enhetschef.aquarius@osterakersmontessori.se
Moa Lindström (Octupus)
E-post: enhetschef.octopus@osterakersmontessori.se

Rektor
Camilla Nejdhammar
E-post: rektor@osterakersmontessori.se