Styrelsen

Styrelsen för Österåkers Montessori väljs årligen av stämman och består av föräldrar. Vi besitter alla olika kompetenser och det uppskattas mycket om man vill vara med och bidra med det man kan.

Styrelsen representeras av Ordföranden och fyra utskott: Personal, Information, Ekonomi, Fastighet och Kansli. Varje utskott har 1-2 ledamöter med suppleanter. Styrelsens medlemmar utgörs av representanter från samtliga förskolor. Inom vissa utskott är fler engagerade, men då medverkar inte alla i styrelsen. I styrelsen sitter även en representant från personalgruppen.

Ordförande: Melina Theodorou Arapoglou
Telefon: 070-6663168
E-post: ordforande@osterakersmontessori.se

Vice Ordförande: Martin Holsner
Telefon: 073-7040415
E-post: viceordforande@osterakersmontessori.se

Personalutskottet ansvarar för lönesättning och arbetsmiljöfrågor. Utskottet ansvarar även för tjänstetillsättningar och ledigheter, i samråd med enhetscheferna.

Helle Aagard
Telefon: 070-2327360
E-post: personal@osterakersmontessori.se

Therese Nordstrand
Telefon: 070-4976845
E-post: personal@osterakersmontessori.se

Informationsutskottet ansvarar för intern och extern kommunikation, hemsidan.
Patrik Engberg
Telefon: 070-2435193
E-post: information@osterakersmontessori.se

Ekonomiutskottet ansvarar för redovisning, ekonomisk rapportering, budgetarbete, ekonomiska avtal och placeringar.
Therese Wahlström
Telefon: 070-4921284
E-post: ekonomi@osterakersmontessori.se

Fastighetsutskottet har det övergripande ansvaret för drift och underhåll av fastigheter.
Eric van Rooy
Telefon: 073-3790823

E-post: fastighet@osterakersmontessori.se

Kansliutskottet ansvarar för administration som utskick av medlemsavgifter, kallelser till stämma mm.
Rebecca Wetterling
Telefon: 070-2266039
E-post: kansli@osterakersmontessori.se

Personalrepresentant
Camilla Nejdhammar, Övergripande rektor Österåkers Montessori.
Telefon:
E-post: rektor@osterakersmontessori.se

Kontakt (går till samtliga styrelsemedlemmar): styrelsen@osterakersmontessori.se